Zástupce

Hledám varianty 'zástupce' [ zástupci (2) zástupcem (2) zástupce (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 41:43...řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho...
Numeri 26:9... Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiramzástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti...
Soudců 9:28...to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom...
2. Královská 25:18...gardistů zajal nejvyššího kněze Serajášezástupce nejvyššího kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve...
2. Letopisů 24:11...do královského úřadu, kde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když...
2. Letopisů 31:12...nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále...
Jeremiáš 52:24...gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě...
Skutky 15:22...že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš)...
Skutky 15:25...jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem,...
Skutky 25:5... kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco...
Židům 5:1...velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy....

Slova obsahující zástupce: zástupce (7) zástupcem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |