Zástavu

Hledám varianty 'zástavu' [ zástavy (13) zástavu (7) zástava (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 38:17..." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?"...
Genesis 38:18...něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v...
Genesis 38:20...adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů:...
Exodus 22:25...lichvář, neukládej mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce....
Leviticus 5:21...podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého bližního okrádat či vydírat...
Deuteronomium 24:6...ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by...
Deuteronomium 24:10...půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven...
Deuteronomium 24:11...zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti...
Deuteronomium 24:12...chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát...
Deuteronomium 24:13... který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti...
Nehemiáš 5:3...říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali:...
Job 22:6... tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému...
Job 24:3...odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se chudí skrývají...
Job 24:9...sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy...
Přísloví 20:16...ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy...
Přísloví 27:13...ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána,...
Ezechiel 18:12...si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako...
Ezechiel 18:16...nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb...
Ezechiel 27:7...máš z pestrého kmentu z Egypta, slouží ti jako zástava, purpur a šarlat přikrývá z břehů elišského...
Ezechiel 33:15...spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |