Zástěny

Hledám varianty 'zástěny' [ zástěny (12) zástěnu (1) zástěnami (2) zástěn (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 27:9...nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet...
Exodus 27:11...budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranuzástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s...
Exodus 27:12...západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami....
Exodus 27:14...bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15...
Exodus 27:15...sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany....
Exodus 27:18...a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami z...
Exodus 35:17...všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstaveczástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu...
Exodus 38:9...nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet...
Exodus 38:11...byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti...
Exodus 38:12...a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami,...
Exodus 38:14...strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15...
Exodus 38:15...sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany....
Exodus 38:16... Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky...
Exodus 38:18...20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi...
Exodus 39:40...a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstaveczástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány...
Exodus 40:8...a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš...
Exodus 40:33...přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš...
Numeri 3:26...pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávánízástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem...
Numeri 4:26...na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávánízástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |