Zásob

Hledám varianty 'zásob' [ zásoby (17) zásobu (1) zásoba (2) zásob (5) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 6:21...opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil...
Genesis 41:36...do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane...
Exodus 16:23... co se vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak...
Leviticus 26:10...smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím...
Jozue 9:14...úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil...
Soudců 7:8...sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí....
1. Samuel 17:22...proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak...
1. Samuel 25:13...mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalozásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově...
1. Samuel 30:24...vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstalzásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy....
1. Královská 20:27... Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili...
1. Letopisů 12:40...tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z Isachara, Zabulona a...
1. Letopisů 12:41...jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volechzásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i...
2. Letopisů 11:11... Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitelezásoby potravin, oleje a vína a také štíty a kopí. Všechna...
2. Letopisů 17:13...města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků....
Žalmy 132:15...přebývat, jak toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu...
Přísloví 6:8...netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat,...
Přísloví 30:25... národ nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však...
Izaiáš 3:1...zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní zdrojzásobu: všechny zásoby potravy i všechny zásoby vody,...
Jeremiáš 41:8...řeklo: "Nezabíjej nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu." A tak je nechal a...
Ezechiel 27:27...východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zbožízásoby, tví lodníci i kormidelníci, ti, kdo opravují tvé...
Nahum 2:10... Berte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba!...
Lukáš 12:18...větší a do nich shromáždím všechno své obilízásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob...
Lukáš 12:19... Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!' Bůh...

Slova obsahující zásob: zásob (5) zásoba (2) zásobovací (5) zásobovali (2) zásobované (1) zásobování (2) zásobu (1) zásoby (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |