Záplava

Hledám varianty 'záplava' [ záplavy (3) záplavu (1) záplavou (1) záplavě (2) záplava (9) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 6:17...a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše,...
Genesis 7:7... když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a...
Genesis 9:11...Veškeré tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila...
Genesis 9:15...i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na...
Job 22:11...je kolem tebe neprůhledná tma a přikrývá  záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou...
Job 30:14...v tom nebrání. Širokou průrvou pronikají, jak záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhly,...
Žalmy 69:3...do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpán, hrdlo pálí,...
Žalmy 69:16...jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou...
Přísloví 10:19...nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňupZáplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj...
Izaiáš 10:22... je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou...
Izaiáš 28:2...a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby...
Izaiáš 28:15...se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším...
Izaiáš 28:18...vaše dohoda s podsvětím. se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná. Kdykoli se přižene,...
Nahum 1:8...doufají. S Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy zažene! Co si to o Hospodinu...
Matouš 7:25...svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten...
Matouš 7:27...dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |