Zápasu

Hledám varianty 'zápasu' [ zápasy (1) zápasů (1) zápasu (2) zápas (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 32:26...do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!"...
Žalmy 144:1...! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je láska, můj pevný hrad, útočiště, ...
Lukáš 22:44...ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na...
Efeským 6:12... abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám,...
Filipským 1:27...duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými...
1. Tesalonickým 2:2...svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud...
Židům 10:32...Boha! Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |