Západně

Hledám varianty 'západně' [ západně ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 8:13...lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile...
Jozue 16:8...a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíhá k JordánuZápadně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne...
Soudců 18:12...v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův...
Soudců 20:33...záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého...
2. Letopisů 33:14...Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |