Západním

Hledám varianty 'západním' [ západním (7) západního (1) západní (22) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 10:19... Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého...
Exodus 26:22...rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadnízápadní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také...
Exodus 26:27...boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadnízápadní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude...
Exodus 27:12... sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami...
Exodus 36:27...rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadnízápadní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili...
Exodus 36:32...boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadnízápadní straně Příbytku. Vyrobili i prostřední svlak, který...
Exodus 38:12... sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti...
Numeri 3:23...měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl...
Numeri 34:6... a podél Egyptského potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží...
Numeri 35:5...východní straně města a stejně tolik na jižnízápadní a severní straně města, tak aby město bylo...
Deuteronomium 3:17...potoku Jabok, který tvoří hranici Amonců. Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od...
Jozue 5:1...dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští králové u...
Jozue 9:1...nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém...
Jozue 12:7... země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí ...
Jozue 15:12...a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k mořiZápadní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To...
Jozue 18:14...vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory...
Jozue 22:7...pak dal Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů,...
1. Letopisů 26:16...připadly sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála...
1. Letopisů 26:30...znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby...
2. Letopisů 32:30...horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolůzápadní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo...
Ezechiel 41:12...dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů...
Ezechiel 42:19...500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátilzápadní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak...
Ezechiel 45:7...připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na...
Ezechiel 46:19...A hle - všiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou...
Ezechiel 47:20...moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny...
Ezechiel 48:21...a rovněž na západ od těch 25 000 loktů západní hranici. Obě tato území sousedící s kmenovými...
Ezechiel 48:34... brána Isacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |