Zámožná

Hledám varianty 'zámožná' [ zámožným (1) zámožný (3) zámožná (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 26:13...vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné...
1. Samuel 25:2...člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v...
2. Samuel 19:33...během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se...
2. Královská 4:8...jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé,...
2. Královská 15:20... Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |