Zámořské

Hledám varianty 'zámořské' [ zámořští (1) zámořských (1) zámořské (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 10:22...totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a...
1. Královská 22:49...krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty...
2. Letopisů 20:36...špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v Ecjon-geberu postavili,...
Izaiáš 23:1... Tak promluvil Hospodin. Ortel nad TýremZámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen je! Cestou ze...
Izaiáš 23:14..., její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalinZámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten...
Jeremiáš 25:22...i Amonce; všechny krále Týru a Sidonu; krále zámořských břehů; Dedana, Temu a Búze; všechny, kteří si...
Ezechiel 27:25... pestrými koberci a pevně tkanými šňůramiZámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně...
Ezechiel 38:13...a bydlí v samém středu země. Šeba a Dedanzámořští kupci a všichni jejich draví lvi se zeptají:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |