Zámky

Hledám varianty 'zámky' [ zámky (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Nehemiáš 3:3...synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vratazámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše,...
Nehemiáš 3:6... syn Besodiášův. Upevnili trámy a osadili vratazámky a závory. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a...
Nehemiáš 3:13...Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vratazámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby k...
Nehemiáš 3:14...Bet-kerem. Když ji vystavěl, osadil vratazámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn...
Nehemiáš 3:15... Když ji postavil a zastřešil, osadil vratazámky a závory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |