Záminkou

Hledám varianty 'záminkou' [ záminky (1) záminku (3) záminkou (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 14:4...to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson...
2. Královská 5:7...Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král...
Job 33:10...nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá...
Marek 12:40...při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!"...
Lukáš 20:47...na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" ...
Skutky 27:30...Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi, spustili...
2. Korintským 11:12...vítr z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví rádoby...
Galatským 5:13...povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |