Zálivu

Hledám varianty 'zálivu' [ zálivu (3) záliv (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 15:2...Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k...
Jozue 15:5... po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, odkud pak...
Jozue 18:19...severní svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce Jordánu. To je jižní...
Izaiáš 11:15... i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |