Záležitostech

Hledám varianty 'záležitostech' [ záležitostí (2) záležitosti (5) záležitostech (5) záležitost (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 1:17...nikoho se nelekejte, neboť soud náleží BohuZáležitost, která by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete...
1. Letopisů 26:32...kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských. Toto je výčet synů...
1. Letopisů 27:1...i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc...
2. Letopisů 19:11...Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a Zebadiáš, syn Izmaelův,...
Nehemiáš 11:16...levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš, syn...
Nehemiáš 11:24...Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové...
Ester 1:13...se však s mudrci znalými postupů (královské záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů;...
Žalmy 112:5...Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy...
Skutky 26:3...proto, že jsi znalcem všech židovských zvykůzáležitostí. Proto prosím, vyslechni trpělivě....
Římanům 16:2...na svaté sluší, a buďte nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně i...
1. Korintským 6:3...že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudu a...
2. Timoteus 2:4... Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |