Záleží

Hledám varianty 'záleží' [ záleží (9) záležet (2) záleželo (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 30:20... poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v...
2. Samuel 18:3...jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás polovina...
Ester 8:5...a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které...
Job 9:21... že jsem zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl...
Job 21:21... vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu...
Job 32:8... učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození...
Kazatel 10:19...hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v mysli,...
Izaiáš 1:23...společníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbilizáleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právo,...
Římanům 12:18...zlem. všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami...
Galatským 6:15...nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové...
1. Tesalonickým 2:8... jež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale...
1. Petr 5:7...svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník...

Slova obsahující záleží: nezáleží (9) záleží (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |