Zákonu

Hledám pøesnì 'zákonu'. Nalezeno 17 veršù. Další varianty: zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191)
Deuteronomium 33:10...levité. Jákoba budou tvým pravidlům učitZákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly...
2. Letopisů 31:4...a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele...
Nehemiáš 9:29...zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy....
Ester 4:16...postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal...
Izaiáš 8:20...svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají...
Ozeáš 8:1...letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael ...
Skutky 6:13...mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí...
Skutky 21:28... který všude všechny učí proti tomuto liduZákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky,...
Skutky 22:3...Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městěZákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u...
Skutky 23:3...ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u...
Skutky 25:8...dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se v ničem...
Římanům 7:23...s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí ...
Římanům 7:25... našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není...
Římanům 8:7... neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou...
1. Korintským 9:21...(sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez...
Galatským 2:19... usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha....
Židům 7:28...udělal jednou provždy, když obětoval sám sebeZákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |