Zájem

Hledám varianty 'zájem' [ zájmu (3) zájem (9) ]. Nalezeno 11 veršù.
Ester 3:8...a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, ...
Přísloví 29:7...je plný radostného smíchu. Spravedlivý  zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic....
Izaiáš 1:23...na zisku. Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin...
Izaiáš 13:17...poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít...
Skutky 27:34...co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o...
2. Korintským 7:7...se vám stýská, jak všeho litujete a jak horlivý zájem o máte, radost neznala mezí. I když jsem vás...
2. Korintským 8:16...Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak...
Galatským 4:17... když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode ,...
Galatským 4:18...ode , abyste horlili pro . Je dobré horlitzájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti moje...
Filipským 4:10...s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli dříve...
1. Timoteus 3:1... Je pravda, že kdo chce spravovat církev,  zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný:...

Slova obsahující zájem: navzájem (51) vzájemné (2) vzájemně (2) vzájemnému (2) vzájemnou (3) vzájemných (1) zájem (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |