Zábavu

Hledám varianty 'zábavu' [ zábavy (1) zábavu (3) zábavě (1) zábava (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 16:25...v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil. Když...
Soudců 16:27...tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu:...
Žalmy 31:12... údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem pohromou, i svým přátelům jsem...
Žalmy 44:14...vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchuzábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad...
Žalmy 79:4... Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smíchzábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš...
Kazatel 7:4...je v domě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. Lepší je vyslechnout výtky mudrců nežli poslouchat...
Izaiáš 16:10...a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěvzábava. Víno v lisu nikdo nešlapá a všechen výskot je...
Ezechiel 23:42...a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hlukzábava. K nejrůznější holotě přiváděli ještě ožralce z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |