Záštita

Hledám varianty 'záštita' [ záštitu (2) záštitou (2) záštita (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 14:9...nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; nebojte se...
Žalmy 52:9..."Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl...
Izaiáš 14:32...Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar...
Ozeáš 4:18...vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou, chovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly...
Zachariáš 9:15...v jižní vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže kamení z praku podupou. Budou jíst a pít a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |