Záští

Hledám pøesnì 'záští'. Nalezeny 3 verše. Další varianty: záští (3) zášti (4) zášť (5)
Žalmy 49:6...se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí...
Římanům 1:29...prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostízáští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti,...
Efeským 4:31... křik i urážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |