Záští

Hledám varianty 'záští' [ záští (3) zášti (4) zášť (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Leviticus 19:18...jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám...
Žalmy 28:3...s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich...
Žalmy 37:8...provádí, co si umane. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou...
Žalmy 49:6...se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí...
Kazatel 9:1... ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé...
Kazatel 9:6...na zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou...
Matouš 27:18...Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala...
Marek 15:10...totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, žádá o...
Římanům 1:29...prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostízáští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti,...
Efeským 4:31... křik i urážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní....
Koloským 3:8...takto žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněvzášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst....
Titus 3:3... Otročili jsme vášním a rozkoším, žili jsmezášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |