Zářícím

Hledám varianty 'zářícím' [ zářícím (2) zářící (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 34:35...přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou,...
Job 31:26...toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych...
Žalmy 148:3...ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v...
Matouš 17:5...jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj...
Lukáš 24:4...myslet, když vtom před nimi stanuli dva mužizářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale...
Jan 5:35...toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořícízářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle...
Skutky 10:30...doma modlil. Náhle se přede mnou postavil mužzářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá modlitba byla...
2. Petr 1:19...a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich...
Zjevení 21:11...město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebezářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |