Yzopem

Hledám varianty 'yzopem' [ yzopu (1) yzopem (3) yzop (8) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 12:22...zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete...
Leviticus 14:4...ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látkuyzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s...
Leviticus 14:6...živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látkuyzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého...
Leviticus 14:49...ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látkuyzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s...
Leviticus 14:51...s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevoyzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi...
Leviticus 14:52...pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevemyzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí...
Numeri 19:6... krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevoyzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí...
Numeri 19:18...do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno...
1. Královská 5:13...o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a...
Žalmy 51:9...po věrnosti, v lůně matky učils moudrostiYzopem očisti a budu zas čistý, omyj a budu bělejší...
Jan 19:29...octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl:...
Židům 9:19... vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnouyzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid se slovy:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |