Vztekle

Hledám varianty 'vztekle' [ vztekle ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 14:6... jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá...
Daniel 8:7...proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl...
Daniel 11:11... zaútočí i na jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní král...
Ozeáš 7:16... Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |