Vzrostl

Hledám varianty 'vzrostl' [ vzrůstu (1) vzrůstem (1) vzrůst (4) vzrostla (3) vzrostl (1) vzroste (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 49:9...se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice...
Deuteronomium 28:63...Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže...
Soudců 1:35...Har-cheresu, v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím....
Žalmy 58:10...plod, jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice....
Žalmy 129:6... jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se ani nedotknou, vazači snopů ji...
Ezechiel 31:3...větvemi a stinnou korunou, cedr neobyčejného vzrůstu se špicí sahající k oblakům. Vody mu daly jeho...
Ezechiel 31:4...se špicí sahající k oblakům. Vody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho...
Ozeáš 10:8...- ten izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás,"...
Marek 4:8... Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešlavzrostla a vydala úrodu - některé dalo třicetinásobek, jiné...
1. Korintským 3:6...mu dal Pán. jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to,...
1. Korintským 3:7... ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý...
Filipským 1:26... aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým...
Koloským 2:19...a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč...

Slova obsahující vzrostl: vzrostl (1) vzrostla (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |