Vzpomínali

Hledám varianty 'vzpomínali' [ vzpomínáte (2) vzpomínat (1) vzpomínáme (2) vzpomínám (9) vzpomínali (2) vzpomíná (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 11:5...a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masemVzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na...
Žalmy 42:5..."Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se...
Žalmy 42:7...Duše je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru....
Žalmy 77:4...po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla...
Žalmy 77:7...dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji:...
Žalmy 77:12...své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné...
Žalmy 119:55...jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit....
Žalmy 137:1...řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion. V zemi jsme odložili citery a...
Žalmy 143:5...duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšeníVzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi...
Přísloví 10:7...darebáků se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno darebáků ale zavání. Moudré...
Izaiáš 63:11...nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten,...
Jeremiáš 2:2... to Jeruzalém slyší - Tak praví HospodinVzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala...
Pláč 1:7... Ve dnech trápení a bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její...
2. Korintským 7:15...ukázala pravdivou. Přetéká k vám láskou, když vzpomíná na poslušnost vás všech a na to, jak jste ho...
1. Tesalonickým 1:3...a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbáchVzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry,...
1. Tesalonickým 2:9...tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme...
1. Tesalonickým 3:6...víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás....
2. Timoteus 1:3...svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé...
2. Timoteus 1:5...toužím znovu vidět a být naplněn radostíVzpomínám na upřímnou víru, kterou měla tvá babička Lois...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |