Vzpíná

Hledám varianty 'vzpíná' [ vzpínáte (1) vzpínaly (1) vzpínal (3) vzpíná (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 77:3...v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha...
Izaiáš 1:15... nemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby...
Jeremiáš 4:31...rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" ...
Jeremiáš 48:26...zlomena, praví Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, ...
Jeremiáš 48:42...Moáb bude zničen, aby nebyl národem, neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prach a past na vás,...
Ezechiel 1:23...klenba, budící hrůzu. Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě...

Slova obsahující vzpíná: vzpíná (1) vzpínáte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |