Vznesete

Hledám varianty 'vznesete' [ vznesli (2) vznesla (1) vznesl (14) vznesete (1) vznese (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 17:22...příští rok touto dobou." A když s ním domluvilvznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna...
Genesis 35:13..." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil...
Exodus 40:36...sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se...
Exodus 40:37...se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl...
Numeri 9:17...noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli...
Numeri 9:21...zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v...
Numeri 9:22...a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a...
Numeri 10:11...dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali...
Deuteronomium 1:17... která by pro vás byla příliš nesnadnávznesete na a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám...
Soudců 13:20...ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův...
2. Samuel 22:11...nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl sevznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se,...
Job 23:4...vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou přivznesl bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co...
Job 39:27...rozumem, když k letu na jih křídla rozestřeVznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve...
Žalmy 18:11...nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl sevznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší...
Ezechiel 10:16...s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale...
Ezechiel 10:19... Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu...
Ezechiel 11:23...nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |