Vznešenosti

Hledám varianty 'vznešenosti' [ vznešeností (6) vznešenosti (2) vznešenost (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 49:3... síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi -...
Exodus 15:7... Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv,...
1. Letopisů 29:25...nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný izraelský král....
Job 13:11...tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše...
Job 31:23...Božího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve...
Job 40:10...hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému...
Žalmy 150:2...ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na...
Ezechiel 31:2... králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu...
Ezechiel 31:18...národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávouvznešeností vyrovnat? Stejně jako ty edenské stromy však...
Daniel 4:33...mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také  vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |