Vzmůže

Hledám varianty 'vzmůže' [ vzmůže (4) vzmohl (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 26:13... neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným....
Leviticus 25:26...bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá...
Leviticus 25:47...panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá...
Leviticus 25:49...příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil,...
Deuteronomium 8:17...schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece...
Daniel 11:5...král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |