Vzmáhali

Hledám varianty 'vzmáhali' [ vzmáhali (1) vzmáhal (3) vzmáhá (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 8:18...Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl...
Soudců 4:24... Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne...
2. Samuel 5:10...terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíram, král...
1. Letopisů 11:9...města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové...
Žalmy 49:17... když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s...
Žalmy 74:23...řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |