Vzkvétají

Hledám varianty 'vzkvétají' [ vzkvétat (2) vzkvétají (2) vzkvétá (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 24:21...králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že...
Žalmy 72:7... a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt, dokud měsíc...
Žalmy 92:8...jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodine...
Žalmy 92:14...domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a...
Přísloví 11:25...běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |