Vzhlíží

Hledám varianty 'vzhlíží' [ vzhlížíte (1) vzhlížíme (1) vzhlíží (2) vzhlížet (1) vzhlížejí (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 1:20...Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo...
Žalmy 104:27...jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni...
Žalmy 123:2...trůníš v nebesích! Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k...
Žalmy 145:15...všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku,...
Izaiáš 17:8... k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude  vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane...
Ezechiel 33:25...- Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krvívzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě...

Slova obsahující vzhlíží: nevzhlíží (2) vzhlíží (2) vzhlížíme (1) vzhlížíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |