Vzhlédl

Hledám varianty 'vzhlédl' [ vzhlédnout (1) vzhlédne (1) vzhlédly (1) vzhlédl (12) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 22:13...svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v...
1. Letopisů 21:16...právě stál u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem...
1. Letopisů 21:21...tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi...
Izaiáš 17:7...praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled...
Jeremiáš 4:23...neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdnávzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory -...
Matouš 14:19...na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě rybyvzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům...
Marek 6:41...a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě rybyvzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým...
Marek 7:34...do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená:...
Marek 8:24...na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím něco jako chodící...
Marek 8:25...stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku....
Marek 16:4...si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi...
Lukáš 9:16...posadili, vzal těch pět chlebů a dvě rybyvzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům,...
Lukáš 18:13...daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se...
Lukáš 19:5...uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazilvzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím...
Skutky 3:5...pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu...

Slova obsahující vzhlédl: vzhlédl (12) vzhlédly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |