Vzepnu

Hledám varianty 'vzepnu' [ vzepnu (1) vzepneš (1) vzepjal (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 9:29..." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z městavzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí...
Exodus 9:33...) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z městavzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily...
1. Královská 8:38...tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu,...
2. Letopisů 6:12...a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů...
2. Letopisů 6:29...Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde...
Ezdráš 9:5...roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolenavzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi...
Job 11:13...člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |