Vzdouvat

Hledám varianty 'vzdouvat' [ vzdouvat (1) vzdouvaly (1) vzdouvala (3) vzdouvají (1) vzdouvá (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 7:18...takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula po vodní...
Genesis 7:19...a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory...
Genesis 7:24...Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i...
Izaiáš 51:15...scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin...
Jeremiáš 31:35...a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin...
Jeremiáš 46:7... u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se...
Jeremiáš 46:8...Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý:...
Abakuk 3:10... z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září...
Abakuk 3:15... Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od toho...
Jan 6:18...setmělo, Ježíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |