Vzdalují

Hledám varianty 'vzdalují' [ vzdalují (1) vzdalovat (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 119:150... kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi; spolehlivé jsou...
Lukáš 9:33...ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu!...
Lukáš 24:51...jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |