Vzdálenost

Hledám varianty 'vzdálenost' [ vzdálenosti (3) vzdálenostech (1) vzdálenost (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 35:4... obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na...
Deuteronomium 19:3...ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý,...
Deuteronomium 21:2... vyjdou tvoji stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a zjistili,...
1. Královská 6:16...chrámu pak vyložil cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od...
Ezechiel 40:19...jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního...
Ezechiel 41:17...i vnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubové a palmy, vždy jedna palma...
Skutky 1:12...od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní...

Slova obsahující vzdálenost: vzdálenost (3) vzdálenostech (1) vzdálenosti (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |