Vzájemných

Hledám varianty 'vzájemných' [ vzájemných (1) vzájemnou (3) vzájemnému (2) vzájemné (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Římanům 13:8... komu čest, tomu čest. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon....
Římanům 14:19...lidmi. Usilujme tedy o to, co vede k pokojivzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě,...
Římanům 15:5...naději. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste...
1. Korintským 1:10... abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním...
1. Korintským 7:5... Neodpírejte se jeden druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom...
1. Korintským 14:26...jazyk a někdo výklad. se to všechno dějevzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ...
Titus 3:3...jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a...
1. Petr 4:8...se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |