Vzácnější

Hledám varianty 'vzácnější' [ vzácnější (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Růt 4:15...ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si...
2. Samuel 1:26...jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasnávzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena...
Žalmy 19:11...jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med...
Žalmy 119:72...se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro  vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce ...
Přísloví 31:10...Znamenitá žena - ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdce, žádný...
Izaiáš 13:12...ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že...
Pláč 4:2...nároží! Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co...
1. Petr 1:7...se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke...

Slova obsahující vzácnější: nejvzácnějšími (1) vzácnější (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |