Vyzvědači

Hledám varianty 'vyzvědači' [ vyzvědači (1) vyzvědače (1) ]. Nalezeny 2 verše.
Numeri 21:32...se Izrael usadil v zemi Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali...
Jozue 6:23...patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |