Vyzradila

Hledám varianty 'vyzradila' [ vyzrazen (1) vyzradit (2) vyzradila (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 2:14...odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě...
Jozue 2:20...krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak...
1. Letopisů 12:18...se s vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh...
Izaiáš 33:1...zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |