Vyznání

Hledám varianty 'vyznání' [ vyznáním (1) vyznání (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Římanům 10:10...spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnostivyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli...
1. Timoteus 6:12...němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává...
1. Timoteus 6:13... a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto...
Židům 3:1...povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil,...
Židům 4:14... který vešel do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi...

Slova obsahující vyznání: vyznání (4) vyznáním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |