Vyzdvihnete

Hledám varianty 'vyzdvihnete' [ vyzdvižen (4) vyzdvihnete (1) vyzdvihne (1) vyzdvihl (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 5:12...jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele....
Ezdráš 6:11...poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane hnojištěm....
Žalmy 27:5... schová ve skrýši svého stanu a na skálu  vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze...
Lukáš 1:69...Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lidVyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak...
Jan 3:14...který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka...
Jan 8:28...s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic...
Jan 12:32...vládce tohoto světa vyvržen ven. A , budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy...
Jan 12:34...navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?" Ježíš jim řekl: "Ještě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |