Vyzbrojeni

Hledám varianty 'vyzbrojeni' [ vyzbrojte (2) vyzbrojím (1) vyzbrojil (3) vyzbrojeni (4) vyzbrojen (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 31:3...Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou...
Numeri 32:29...Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země...
Numeri 32:32... co Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné...
2. Samuel 22:40...znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou...
1. Letopisů 12:2...patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení...
2. Letopisů 26:14...pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři, luky a praky na...
Žalmy 18:40...znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou...
Izaiáš 45:5...kromě není žádný Bůh. I když neznáš,  vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že...
Jeremiáš 6:23... od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají,...
Jeremiáš 50:42...mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají,...
1. Petr 4:1...tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |