Vyzbrojených

Hledám varianty 'vyzbrojených' [ vyzbrojenými (1) vyzbrojených (5) vyzbrojenou (1) vyzbrojené (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 31:5...po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z...
Jozue 4:13... jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské...
1. Letopisů 5:18...kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a...
1. Letopisů 12:25...na Davida: Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona 7 100 udatných...
2. Letopisů 17:17...Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000...
Jeremiáš 46:9...i Libyjci třímající štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den Hospodina, Pána zástupů, den...
Ezechiel 38:4... nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči, Peršany, Habešany i Libyjce s nimi,...
Daniel 11:13...předešlé, a po několika letech se s mohutnouvyzbrojenou armádou na pochod. (Mnozí tehdy povstanou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |