Vyvstala

Hledám varianty 'vyvstala' [ vyvstane (2) vyvstaly (1) vyvstala (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Ezechiel 7:4...tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin. Toto praví...
Ezechiel 7:9...tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije....
Lukáš 9:46... ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl,...
Zjevení 16:2... i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazuvyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |