Vyvrací

Hledám varianty 'vyvrací' [ vyvrací (2) vyvracel (2) vyvracejí (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 19:10... ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v...
Job 28:9...tam. Lidé však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima...
Žalmy 29:9...kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni...
Jeremiáš 1:10... ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel...
Jeremiáš 31:28...lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošil, právě tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |