Vyvrátím

Hledám varianty 'vyvrátím' [ vyvrátit (1) vyvrátím (3) vyvrátil (1) vyvráceny (1) vyvráceno (1) vyvrácena (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 24:25...Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský mu na to...
Jeremiáš 12:17... Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin ke mně...
Jeremiáš 18:7...mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud se však ten národ, o...
Jeremiáš 20:16...skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne bojový...
Jeremiáš 31:40...bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Pláč 4:6...ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení...
Ezechiel 19:12...výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její...
Daniel 7:8...jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil...
Micheáš 5:13... abyste se vlastnímu dílu klanět přestaliVyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |