Vyvolí

Hledám pøesnì 'vyvolí'. Nalezeny 22 verše. Další varianty: vyvolit (1) vyvolil (70) vyvolí (22)
Deuteronomium 12:5...si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam...
Deuteronomium 12:11...v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co...
Deuteronomium 12:14...sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své...
Deuteronomium 12:18...Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým otrokem a...
Deuteronomium 12:21...daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i...
Deuteronomium 12:26...i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné...
Deuteronomium 14:23...před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny...
Deuteronomium 14:24...Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko,...
Deuteronomium 15:20... svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý,...
Deuteronomium 16:2...Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod...
Deuteronomium 16:6...pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu...
Deuteronomium 16:7...sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst...
Deuteronomium 16:11... požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem,...
Deuteronomium 16:15...svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé...
Deuteronomium 17:8...vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce,...
Deuteronomium 17:15...nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze...
Deuteronomium 26:2...a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůhvyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi,...
Deuteronomium 31:11...Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon,...
Jozue 9:27...pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl...
Izaiáš 14:1... Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich vlastní zemi....
Zachariáš 1:17...vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem...
Zachariáš 2:16...Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |